Nieuws voor uw financiële administratie

Met enige regelmaat plaats ik hier financiële nieuwtjes en links naar nieuwe pagina's op de website.

Je kan je via RSS abonneren op deze pagina zodat je altijd op de hoogte blijft. Zie daarvoor de knop links onder de navigatiebalk.

Dec 06, 2012

Vergeet niet uw VAR verklaring aan te vragen, of komt hij automatisch?

In bepaalde gevallen hoeft u voor het volgende kalenderjaar niet zelf een VAR aan te vragen. U krijgt automatisch een VAR van de belastingdienst onder de volgende voorwaarden:

• U hebt de afgelopen 3 jaar een VAR aangevraagd.

• U hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.

• U hebt het werk onder dezelfde voorwaarden uitgevoerd.

• U hebt telkens dezelfde soort VAR gekregen.

• De belastingdienst heeft deze VAR’s in de tussentijd niet herzien.

De VAR voor het volgende kalenderjaar krijgt u uiterlijk half september. Krijgt u de VAR niet automatisch, dan voldoet u niet aan de voorwaarden. Vraag dan zelf een VAR aan.

WAAROM EEN VAR EN WELKE?

Als u als ZZP-er voor een opdrachtgever wil werken kan deze om een VAR verklaring vragen. Deze kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Let op: er zijn meerdere VAR verklaringen. Niet iedereen die zichzelf als ondernemer ziet, beschouwt de belastingdienst als ondernemer.

Met een VAR-wuo, hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden:

• De omschrijving van het werk in de VAR komt overeen met het werk dat u voor uw opdrachtgever uitvoert.

• U voert het werk uit binnen de geldigheidsduur van de VAR.

• Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld.

• Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie. Heeft u nog vragen, neem dan even contact met mij op.

Sep 17, 2012

BTW VERHOGING VAN 19% NAAR 21%

Naar aanleiding van het “Lente-akkoord”gaat de btw per 1 oktober a.s. van 19% naar 21%. Maar wanneer pas ik welk tarief toe? De belastingdienst heeft dit geregeld in een overgangsregeling.

U past het nieuwe 21%-tarief toe voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober. Bepalend is de leveringsdatum en dus niet de factuurdatum. Levert u de goederen of diensten vóór 1 oktober 2012? Dan moet u 19% btw in rekening brengen, ook al factureert u ná 30 september 2012.

Let op: Levert u goederen of diensten op of ná 1 oktober 2012 maar factureert u vóór die datum? Het nieuwe tarief geldt dan nog niet, dus zou u eigenlijk 19% btw moeten berekenen en op 1 oktober de resterende 2%. In deze situatie mag u echter meteen 21% btw factureren.

Bij zogenaamde doorlopende prestaties wordt de vergoeding gesplitst. Denk aan bijvoorbeeld een onderhoudscontract. Over de vergoeding tot en met 30 september 2012 moet 19% worden berekend. En vanaf 1 oktober 2012 21% btw. Heeft u al een factuur verzonden die deels ook de periode na 1 oktober bevat? Ministerie van Financiën vindt dat u een aanvullende factuur moet verzenden, waarbij u alsnog 2% btw in rekening brengt vanaf 1 oktober 2012. Bij hele kleine bedragen is het waarschijnlijk verstandiger om die factuur niet te verzenden en deze 2% btw dan maar voor eigen rekening te nemen. Wilt u geen aparte factuur verzenden maar wel de btw doorbelasten? Dan kunt u deze doorberekening ook bij een volgende factuur apart erbij vermelden met de omschrijving: “na gefactureerde btw 2012”.

Heeft u nog vragen, neem dan even contact met mij op.