Een goede jaarrekening maken,
zonder onnodige rompslomp

Voor een BV, NV en Coöperatie moet u ieder jaar een jaarrekening maken. Vaak geeft dit voor een bedrijf een hoop extra werkdruk en werkzaamheden. Dat kan voorkomen worden door het inschakelen van de juiste hulp.

De jaarrekening opstellen is een jaarlijks terugkerende last. Maar wat gebeurt er als u het niet goed doet?

Gevaar voor aansprakelijkheid

Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd.

Ook kan de Belastingdienst een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechtelijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro's krijgen.

En schade aan het imago

Maar er schuilt nog een ander gevaar, wanneer de jaarrekening geen juist en verantwoord inzicht geeft in de financiële positie.

Banken en bedrijven die zaken met u willen doen kunnen de jaarrekening via de KvK namelijk inzien. Wanneer dit er goed uit ziet, geeft dat vertrouwen. Maar een overhaast opgestelde jaarrekening zorgt juist voor schade aan uw imago.

Het is dus van belang dat uw jaarrekening tijdig wordt opgesteld. Natuurlijk ook om de boete te voorkomen maar vooral om een duidelijk beeld te geven hoe het bedrijf er financieel voorstaat.

Een jaarrekening maken kost veel tijd

Het maken van een jaarrekening zorgt ieder jaar voor een piekbelasting bij uw werknemers. Het gevolg is stress, en minder goed afgeleverd werk, wat schade kan opleveren in het vertrouwen van uw bedrijf.

Het tijdig inschakelen van hulp zorgt voor ontlasting van uw medewerkers, en voorkomt problemen. Het is daarbij dan wel van belang dat de ingehuurde kracht past bij de cultuur van het bedrijf.

Het is mijn kracht om me snel aan te passen. Ik kleur mee binnen uw bedrijf, en zorg voor een plezierige ondersteuning voor uw medewerkers.

Door jarenlange ervaring op accountantskantoren kan ik goed communiceren met uw accountant. Ik weet wat hij nodig heeft om goed en snel een jaarrekening op te stellen.

Meer weten? Neem dan contact met mij op.